Tarief

Ik ben geconventioneerd als vroedvrouw, wat wil zeggen dat ik me houd aan de tarieven voorgeschreven door het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Aangezien ik werk via de derdebetalersregeling, hoef je voor de consultaties zelf niets te betalen, de afrekening gebeurt rechtstreeks via je ziekenfonds. Breng dus wel je mutualiteitsgegevens mee bij je eerste bezoek.

Je persoonlijk aandeel voor mijn zorgen bedraagt:

Een dossierkost van €25 voor de opmaak van het elektronisch dossier. Zo kunnen we jullie dossier veilig en digitaal aanmaken, bijhouden en overal raadplegen. Deze dossierkost wordt aangerekend bij de opmaak van het dossier tijdens het eerste contact.

  • Een eenmalig forfaitaire vergoeding van €50 voor 24/24u bereikbaarheid, 7/7 zorg, medische materialen, noodkolf en administratie. Dit forfait wordt aangerekend na de geboorte.
  • Een kilometervergoeding van €5, 8 of 10 per huisbezoek, afhankelijk van je woonplaats.

    Wij willen alle gezinnen de mogelijkheid geven om bij ons opgevolgd te worden. Twijfel niet om de tarieven met ons te bespreken.